1

jak zwi?kszy? efektywno?? szkole?

Posted 5 days ago by Geneva99 in category News with 0 Comments 
Extended Learning to platforma szkoleniowa, opracowana przez PAIZ. To narz?dzie pomagaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkoleniowych, przy u?yciu nowoczesnej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznego uczenia si? lub bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia utworzenie skuteczniejszych szkole?, wymian? wiedzy mi?dzy uczestnikami oraz monitorowanie rezultat?w szkole?.
    jak All

Comments

Who Upvoted this Story